Nasze biuro

 

Biuro Spraw Osobowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prowadzi wszystkie zagadnienia związane z problematyką kadrową realizowaną w Uczelni, opracowuje informacje i sprawozdawczość z zakresu swojej działalności.

Załatwia wszelkie formalności związane z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników oraz współpracuje w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Do podstawowych zadań biura należy:

  • prowadzenie spraw osobowych zatrudnionych pracowników,
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy,
  • kompletowanie dokumentów do wniosków emerytalnych lub rentowych,
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdań,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych.

 

 

Obsługa pracowników Uczelni: pn - pt  w godz. 8.00 - 15.00

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Robert Jurgała