Nasze biuro

 

Biuro Spraw Osobowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prowadzi wszystkie zagadnienia związane z problematyką kadrową realizowaną w Uczelni, opracowuje informacje i sprawozdawczość z zakresu swojej działalności.

Załatwia wszelkie formalności związane z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników oraz współpracuje w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Do podstawowych zadań biura należy:

  • prowadzenie spraw osobowych zatrudnionych pracowników,
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy,
  • kompletowanie dokumentów do wniosków emerytalnych lub rentowych,
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdań,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych.

 

 

Obsługa pracowników Uczelni: pn - pt  w godz. 8.00 - 15.00

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Robert Jurgała